Aanvraag lidmaatschap

Wilt u lid worden van onze vereniging?

Op deze pagina vindt u alle informatie betreffende het lidmaatschap en contributies van onze tennisvereniging. Senioren en junioren die zich willen aanmelden voor het lidmaatschap, kunnen dit doen via het aanmeldingsformulier. Het formulier kunt u hier downloaden:  Inschrijfformulier lidmaatschap 2017.docx

Welke redenen zijn er om juist van TV Neckslag lid te worden? 

Naast het spelen op onze 8 stuks gravelbanen vanaf 1 april is het mogelijk het gehele jaar door te spelen op onze kunstgrasbaan. Ook krijg je als lid van onze vereniging korting op het huren van een binnenbaan bij het tenniscentrum.

Wat hoef je niet als lid van onze vereniging?

  • Inschrijfgeld betalen bij aanmelding;
  • Bar of kantine diensten draaien;
  • Onderhoud aan de tennisbanen te plegen;
  • Schoonmaken;
  • Op een wachtlijst staan.

Door je lidmaatschap bij onze vereniging ben je tevens lid van de KNLTB en daardoor gerechtigd competitie en toernooien te spelen. Bij de tennisvereniging kun je mee doen aan clubkampioenschappen, racketavonden en overige gezelligheidstoernooien.

Contributie

Alle leden betalen een jaarlijkse contributie die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald. In deze contributie is opgenomen de verenigingsbijdrage aan de KNLTB. Voor de jaarlijkse verhoging van de contributie wordt het prijs-indexcijfer gevolgd.

Overzicht contributie:
Tenniskids (t/m 12 jaar 1) € 75,00 
Jeugd (13 t/m 17 jaar) € 105,00
Student (kopie onderwijsinstelling nodig) 125,00
Senior € 160,00

1) Jeugdleden t/m 17 jaar mogen op werkdagen en in het weekend tennissen tot 18.00 uur.
2) Er dient een kopie van inschrijving van de onderwijsinstelling te worden afgegeven of gemaild. 

Pas nadat de betaling bij ons binnen is, wordt de ledenpas aan u toegestuurd.
Rabobank: IBAN NL19 RABO 0124914470

Aanmelding en toelating

  1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de ledenadministratie van een ingevuld en ondertekent aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet het formulier mede zijn ondertekend door de persoon die de macht uitoefent over deze minderjarige.
  2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van senior, junior en ondersteunende leden.
  3. Bij niet toelating door het bestuur tot senior of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen, of door het bestuur van de KNLTB geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging worden.

Heeft u vragen? Stuur uw vraag naar: ledenadministratie@tvneckslag.nl