Beëindigen lidmaatschap

Indien je het lidmaatschap van onze tennisvereniging wilt beëindigen voor het komende seizoen kan dat zonder verdere kosten vóór 1 december van dit jaar door het invullen van dit formulier. Onze ledenadministratie zal uw opzegging dan verder verwerken. Na die datum wordt er vanuitgagaan dat u ook het komende seizoen lid wilt blijven en worden de ledenpassen aangemaakt door de KNLTB, waarvoor de tennisvereniging kosten maakt. Wij berekenen deze kosten door aan u. De kosten bedragen € 45,-.

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur van TV Neckslag of via email aan ledenadministratie@tvneckslag.nl.
!Opzegging dient uiterlijk vier weken vóór het einde van het kalenderjaar binnen te zijn! Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Hier kunt u het BestandBeeindigingsformulier.docxdownloaden.