Informatiebulletin

Tennisvereniging Neckslag is een van de grootste tennisverenigingen van Purmerend en omstreken. Onze vereniging is gevestigd in Tenniscentrum Neckslag aan de Neckerstraat 133 (t.o. de Karwei) in Wijdewormer. Wij maken gebruik van het grootste tennispark in de regio met 8 buitenbanen (5 gravelbanen en 3 smashcourtbanen) en 6 binnenbanen (tapijt). Het grote voordeel voor u is dat u het hele jaar door kunt tennissen en dat tennislessen ook altijd doorgaan. Vijf buitenbanen zijn voorzien van verlichting, dus ook in de avonduren kan er tot 23.00 uur worden gespeeld. 
 
Uiteraard is het sportieve en prestatieve aspect van tennis belangrijk binnen onze vereniging. Zo kunnen senioren en jeugdleden deelnemen aan tennislessen, competitie of verschillende toernooien die op ons park worden gehouden. Ook voor onze jongste jeugd t/m 12 jaar worden diverse activiteiten op maat aangeboden om ook deze doelgroep enthousiast te maken en te houden voor de tennissport. Naast dit sportieve aspect besteden wij ook veel aandacht aan gezelligheid en een ontspannen sfeer binnen onze vereniging. Een aantal evenementen sluiten wij, in samenwerking met het tenniscentrum, dan ook altijd af met een feestelijk tintje.
 
Tennisles
Tennisvereniging Neckslag (hierna genoemd TVN) heeft een samenwerkingsverband Tennis-school Franke (hierna genoemd TPF). TPF verzorgt voor al onze leden de tennislessen op de verenigingsbanen van TVN. Onze vaste trainers van TPF zijn Joost Franke (hoofdtrainer) en Milco Boon (parktrainer).
 
Wanneer u tennisles wilt volgen, moet u ook lid zijn van TVN. Meer informatie over een lidmaatschap van TVN treft u hieronder op deze pagina aan.
 
Voor alle informatie en inschrijven voor tennisles voor senioren kijkt u op onze website bij Senioren.
 
Voor informatie en aanmelden voor tennisles voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar kijkt u op onze website onder Jeugd. Onze jongste jeugd t/m 12 jaar krijgt les volgens het KNLTB tenniskidssysteem. Kijkt u voor meer informatie over het KNLTB Tenniskidssysteem op deze site onder Jeugd. De lessen worden verzorgd door TPF.
 
De inschrijving en de betaling voor tennisles gaat rechtstreeks via TPF. De aanvraag en betaling voor het lidmaatschap bij Tennisvereniging Neckslag verloopt via onze vereniging.
 

 

Lidmaatschap 
Indien uw interesse is gewekt voor de tennissport en wilt tennissen bij onze vereniging, dient u lid te worden van TVN. Met een lidmaatschap van TVN kunt u vanaf 1 april gebruikmaken van 5 gravelbanen en 2 smartcourt banen. Vrij spelen is altijd mogelijk op de TVN buitenbanen en bij extreme regen of storm (windkracht 5 of meer) binnen in hal 1 (4 banen). Houdt u alstublieft wel rekening met het juiste schoeisel. 
 
Wanneer u wilt vrij spelen, dan dient u met uw ledenpas van TVN via het Jiba afhangsysteem een baan te reserveren. Dit kan via de website www.tvneckslag.nl of via het Jiba afhangsysteem bij de ingang van het tenniscentrum. Zowel buiten als binnen zijn er behalve de TVN-banen ook les- en verhuurbanen. Op het Jiba afhangsysteem staat in het banenplan aangegeven welke banen op dat moment beschikbaar zijn voor vrij spelen. 
 
Met een lidmaatschap van TVN ben je meteen lid van de KNLTB en daardoor gerechtigd competitie en toernooien te spelen. Bij TVN kun je deelnemen aan clubkampioenschappen, competities, racketavonden en andere gezelligheidstoernooien. U hoeft bij ons geen inschrijfgeld te betalen, geen bardiensten te draaien of andere verplichte klussen te doen. Ook hebben wij geen wachtlijsten. 
 
Contributie 
Alle leden moeten een jaarlijkse contributie betalen dat bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en wordt per categorie bepaald. In deze contributie is opgenomen de verenigingsbijdrage aan de KNLTB. Voor de jaarlijkse verhoging van de contributie wordt het prijs-indexcijfer gevolgd.
 
Contributie lidmaatschap TV Neckslag
Tenniskids (t/m 12 jaar)               € 75,00
Jeugd (13 t/m 17 jaar)                € 105,00
Student (18 t/m 27 jaar)        € 125,00 
Senioren                                   € 160,00
 
Aanmelden lidmaatschap
U kunt zich aanmelding als lid van de vereniging door het indienen van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie voorzien van recente pasfoto. De inschrijfformulieren treft u aan bij het mededelingenbord van TVN bij de ingang van het centrum. U kunt het natuurlijk ook downloaden:  Inschrijfformulier lidmaatschap 2017.docx  en mailen naar ledenadministratie@tvneckslag.nl . Ook kunt u dit formulier deponeren in de brievenbus van TVN die u ook aantreft bij het mededelingenbord van TVN. Het formulier kunt u ook vinden op de website: www.tvneckslag.nl bij Lidmaatschap. Het lidmaatschap van de vereniging geldt tot schriftelijke opzegging aan de vereniging en wordt dus automatisch van jaar tot jaar verlengd. Een schriftelijke opzegging dient vóór 1 december van het lopend jaar binnen te zijn bij de ledenadministratie. Na aanmelding en ontvangst van uw betaling krijgt u per email bericht wanneer u uw ledenpas kunt ophalen bij het tenniscentrum.
 
Beeindigen lidmaatschap
Indien u het lidmaatschap bij onze vereniging wilt beeindigen, dient u voor 1 december van het lopend jaar het beeindigingsformulier, volledig ingevuld, in te leveren bij de ledenadministratie van TV Neckslag. U kunt hier het opzegformulier  Beeindigingsformulier.pdf (95.96 KB) downloaden. U kunt dit formulier deponeren in de blauwe brievenbus bij de ingang van het tenniscentrum bij het mededelingenbord van onze vereniging. Ook kunt u het formulier mailen naar ledenadministratie@tvneckslag.nl
 
Bestuur TVN
Het bestuur van Tennisvereniging Neckslag bestaat uit 3 leden:
• Raymond Pistoor (voorzitter)
• Merle Haseth (penningmeester)
• Frank Neering (secretaris)
 
De ledenadministratie wordt verzorgd door Ton Wiewel.
 
 
 
Algemene ledenvergaderingen 
De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De uitnodiging voor een ledenvergadering  ontvangen alle leden per email met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen en met inachtneming van de betreffende artikelen. Ook op de website en via social media (facebook en twitter) worden vergaderingen gecommuniceerd. De agenda, vergaderstukken en de notulen worden geplaatst op de website van TVN. 
 
Communicatie
Communicatie is een speerpunt van het bestuur. Zo hebben wij een goede website die voorzien is van alle recente informatie. Ook hebben wij een facebook en twitteraccount om onze leden snel te bereiken en te voorzien van de laatste informatie. Dus wilt u snel op de hoogte zijn? Meld u aan: facebook.com/neckslag en/of twitter.com/tvneckslag
 
Vrijwilligers
Onze vereniging draait op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er dus geen goed functionerende vereniging. De werkzaamheden bij een tennisvereniging gaan het hele jaar door. Denk daarbij aan de ledenadministratie, sponsorcommissie, het organiseren van activiteiten, competities en nog veel meer. Ook u kunt daar deel van uitmaken. Alle extra handjes zijn van harte welkom. Dus heeft u de mogelijkheid om ook een keer een dag(deel) te helpen tijdens een evenement? Laat het ons weten: bestuur@tvneckslag.nl
 
Evenementen
Tennisvereniging Neckslag organiseert elk jaar diverse evenementen zoals gezelligheidstoernooien, clubkampioenschappen, competities en 2 open tennistoernooien. Hierover wordt gecommuniceerd via de website, facebook en twitter. Ook treft u informatie aan over evenementen en een evenementenkalender op de website bij activiteiten in de menubalk.
 
Sponsoren
Net als andere sportverenigingen kunnen wij niet zonder de maatschappelijke ondersteuning van sponsoren. Door sponsoren is onze vereniging in staat om evenementen en toernooien voor onze leden te organiseren. Wilt u meer weten over de verschillende sponsormogelijkheden, neem dan contact op met onze sponsorcommissie: sponsor@tvneckslag.nl .  
 
Tenniscentrum Neckslag 
Tenniscentrum Neckslag is een multifunctioneel sportcentrum waar naast tennis ook andere sporten worden beoefend (fitness, streetdance, bootcamp). Ook zijn er diverse ondernemers werkzaam: tennisschool Franke, fysiotherapeut, schoonheidsspecialiste, nagelstudio en een kapster. Samen leveren deze ondernemers een totaal product waar u tegen betaling gebruik van kunt maken. Een compleet sportcentrum waar u na het sporten kunt nagenieten in de horecaruimte onder het genot van een drankje, hapje of diverse broodjes. Tenniscentrum Neckslag is de thuisbasis van onze tennisvereniging! 
 
Contact
 
Social media
Volg ons via facebook, twitter en de website en blijf op de hoogte van al het actuele nieuws over uw vereniging.
  • Website: www.tvneckslag.nl 
  • Facebook: Facebook.com/neckslag  
  • Twitter: Twitter.com/tvneckslag