Buitengewone algemene ledenvergadering TV Neckslag

Dinsdag 16  OKTOBER  2018 aanvang 20.00 uur
Locatie: TC Neckslag in de serre


Agenda punten
1.  Opening
2. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
o Het bestuur stelt als voorzitter Raymond Pistoor voor.
o Als secretaris stellen wij Frank Neering voor.
o Stemming wordt schriftelijk gehouden.
o Bij een lagere opkomst dan 10% van de stem gerechtigde leden wordt de vergadering gesloten.
3. Sluiting vergadering
Aansluitend wordt er om 20.15 uur een nieuwe vergadering gehouden met de zelfde agenda als hierboven.

Tegenkandidaten.
Kandidaat stelling door leden dient schriftelijk te worden gemeld bij het bestuur en dient minimaal 7 dagen voor de vergadering te worden gedaan. Hierbij dient ook een bereidverklaring van de kandidaat te worden gevoegd.

Wij hopen jullie te ontmoeten bij deze vergadering.

Namens het bestuur,
Ries Schellingerhout.