Inschrijving voorjaarscompetitie 2017

INSCHRIJVING KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2017

Seniorleden en jeugdleden van TV Neckslag kunnen zich inschrijven door het BestandINSCHRIJFFORMULIER.docxingevuld voor 28 november 2017 per mail te retourneren naar competitie@tvneckslag.nl.

Inschrijven kan alleen als team:
De teamcaptain vult namens het team het formulier volledig in. Uiteraard moeten de teamgenoten daarvan op de hoogte zijn. (Als het niet lukt om een team compleet te krijgen kan in overleg met  de competitieleiding en/of trainers naar een oplossing gezocht worden)

Aanbod soorten KNLTB Voorjaarscompetitie in 2017

Er zijn voor zowel de junioren als de senioren meerdere competitiesoorten waar aan mee gedaan kan worden. In onderstaande overzichten staan de competitiesoorten die landelijk aangeboden worden en de competitiesoorten die voor het district Noord-Holland Noord zijn aangeboden in 2016. Er kunnen wijzigingen zijn in het aanbod voor 2017, maar deze zijn nog niet bekend gemaakt.

Zie hier een PDF-pictogramOverzicht informatie per competitiesoort landelijk Noord.pdf (94.46 KB) waar een team zich voor kan aanmelden.

 

Nieuwe competitie vormen onder voorbehoud

Instapcompetitie
De eerste nieuwe vorm is de Instapcompetitie, die vooral geschikt is voor beginnende competitiespelers van niveau 8 en 9.  Spelers van 17 jaar en ouder spelen tijdens de Voorjaarscompetitie in april en mei gedurende zeven speeldagen, op donderdagavond of zondagmiddag. De keuze voor de dag is aan de spelers zelf. Er worden per speeldag twee dubbelpartijen gespeeld, waarbij de samenstelling van de duo’s niet uitmaakt. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan dat twee dames  tegenover een gemengd duo staan. De nadruk ligt op leuk tennis op je eigen niveau en gezelligheid, de duels tellen dan ook niet mee voor de speelsterkte. Om de duur van de duels te beperken, wordt bij een stand van 40-40 direct een beslissend punt gespeeld en wordt in plaats van een derde set een wedstrijdtiebreak tot tien punten gespeeld.

Jongvolwassenen
De tweede is een competitievorm voor jongvolwassenen tussen de 17 en de 35 jaar. Deze competitie is makkelijk te plannen naast andere activiteiten. In de Voorjaarscompetitie in april en mei zijn er zeven speeldagen, die pas beginnen op zaterdag na 17.00 uur. Teams werken met minimaal vier spelers vier dubbelpartijen af, waarbij een speelronde kan bestaan uit één damesdubbel, één herendubbel en twee maal gemengd dubbel of uit vier heren-, dan wel damesdubbels. De nadruk van deze vorm ligt voornamelijk op spelen tegen tegenstanders van vergelijkbaar niveau en dezelfde leeftijdscategorie. Ook hier wordt bij 40-40 een beslissend punt gespeeld en is de derde set een wedstrijdtiebreak tot tien punten.

Data overzicht voorjaarscompetitie:  DATA KNLTB Competitie Voorjaar 2017.pdf (21.3 KB)

 

Wat zijn de kosten?   

De kosten voor deelname aan de competitie bedraagt per team

Bij een competitie van 4 wedstrijden per speeldag  100 euro
Bij een competitie van 5 wedstrijden per speeldag  110 euro
Bij een competitie van 6 wedstrijden per speeldag  120 euro
Bij een competitie van 8 wedstrijden per speeldag  150 euro (landelijke competitie)

(Zorg dat de kosten voor je team niet verder oplopen en vermijdt dat je KNLTB boetes krijgt. Uiteraard worden de boetes op het team verhaald.)

Banencoördinatie
Deze voorjaarscompetitie draait op vrijwilligers. Het zal je niet ontgaan zijn dat de vereniging momenteel niet meer beschikt over veel actieve vrijwilligers. Elk seniorencompetitie team zal een aandeel  moeten leveren om te helpen de  competitie in het voorjaar, in goede banen te leiden. Dit betekend dat van elk team één persoon, ouder dan 16 jaar,  een of enkele dagdelen als gastheer/vrouw en banen coördinator  zal moeten meedraaien. In principe wordt je ingedeeld op de dag dat het team thuis speelt. 
De teams die door de week  spelen zijn al gewend om deze taak, als team zelf op zich te nemen. Voor hen verandert er dus niets.
Indien een team geen vrijwilliger kan of wil leveren, kan dit afgekocht worden tegen betaling van €50,00.  Hierdoor  ontstaat de mogelijkheid iemand in te “huren”.  Als je team voor deze optie kiest, moet dit bedrag gelijktijdig met het inschrijfgeld voor de competitie voldaan worden!

Competielidmaatschap
NB.  Per voorjaar 2017 is het niet meer mogelijk dat een volledig competitieteam alleen als ‘competitie lid wordt ingeschreven. Redenen hiervoor zijn  dat de competitielidmaatschap een uitzondering moet zijn om een competitieteam, grotendeels bestaande uit leden van tennisvereniging Neckslag, te kunnen complementeren. Uitgangspunt van de vereniging is dat minimaal 70% van het team moet bestaan uit leden.

Alle spelers met een competitielidmaatschap worden daarom per 1-12-2016 uit onze ledenadministratie verwijderd en dienen zich bij inschrijving voor de competitie volledig lid te worden van onze vereniging. Voor de tarieven van onze lidmaatschap, verwijzen wij je naar de website van TV Neckslag. 

Dispensatie mogelijkheden
Het is mogelijk voor spelers/speelsters deel te nemen aan twee competitiesoorten of voor het uitkomen voor één of meer verenigingen. Hiervoor dient bij de KNLTB dispensatie aangevraagd te worden. Geef dit tijdig aan bij de VCL van TV Neckslag (Annelies Groenland, Yvonne van Naarden of Jeanine Franke)

Aanmelden

Vind jij het leuk om competitie te gaan spelen, geef jezelf of je team dan snel op. HIer vind je het BestandINSCHRIJFFORMULIER.docx!

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Annelies Groenland (Senioren)
Yvonne van Naarden (Senioren)
Merle Haseth (Junioren)
Wieke Kang (Tennis Kids)
competitie@tvneckslag.nl